Kazerne

Kazerne Gennep,
Paesplasweg 2,
6591 MH, Gennep

Brandweer Gennep heeft sinds 31 augustus 2012 een nieuwe kazerne in Gennep !
De "oude" kazerne was in gebruik sinds de samenvoeging van de korpsen Gennep en Ottersum in 1986.

Vanwege de hoogwaterkering was in 2008 intrek genomen in de ruimte's waar voorheen de gemeentewerf was gehuisvest, een deel van de toenmalige kazerne is gesloopt vanwege de waterkering.
De gemeentewerf heeft de beschikking gekregen over nieuwbouw aan de Paesplasweg, waar nu de nieuwbouw is voor de Brandweer.

Animatie van de nieuw te bouwen kazerne