Disclaimer.

Hoewel bij de samenstelling van de website van brandweer Gennep de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Mede op grond daarvan is de Gemeente Gennep en/of Brandweer Gennep niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. Tevens kunnen aan deze site geen rechten worden ontleend.
De Gemeente Gennep en/of Brandweer Gennep aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledige informatie.

Het is niet toegestaan informatie van deze website te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Brandweer Gennep. Wanneer u materiaal wil gebruiken kunt u hiervoor het contactformulier invullen.

 

Copyright 2005 Brandweer Gennep. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 18-05-2007